Website powered by

Nie ma wody / There is no water

ink, 30x40 cm

Igor myszkiewicz nie ma wody tusz 30x40 cm